Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

   
Cập nhật: 04/06/2018 10:44
Xem lịch sử tin bài

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.
VPCP
Scroll