Tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

   
Cập nhật: 28/01/2016 02:12
Xem lịch sử tin bài


Ngày 25/1/2016, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 02/CT-TTg tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.
PV
Scroll