Tăng cường công tác chăm sóc người có công

   
Cập nhật: 16/06/2017 04:58
Xem lịch sử tin bài

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017).

Theo Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, ban hành Luật Ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời hoàn thiện Đề án Cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để trình cơ quan có thẩm quyền trong năm 2018; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công theo quy trình ban hành tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xác nhận và thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án về Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức thực hiện Đề án về Chế độ chính sách đối với người Việt Nam có công định cư ở nước ngoài, sau khi có kết luận của Ban Bí thư. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH hướng dẫn việc truy thu đối với các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; bảo đảm kinh phí theo quy định cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ với tinh thần trang trọng, thiết thực.
Quang Ly Ly
Scroll