Sao phải sợ (03/05/2013)

   
Cập nhật: 03/05/2013 12:00
Xem lịch sử tin bài

Hai cậu bé nói chuyện: "Ở nhà tớ là mạnh nhất, chỉ cần khóc mấy trận là bố mẹ thua ngay".

- Còn ở nhà tớ bố tớ là mạnh nhất.

- Mẹ cậu không sợ bố cậu à?

- Không. Bố tớ chỉ cần đưa tiền cho mẹ tớ là mọi việc êm xuôi ngay.

(TH)
Các tin khác
Scroll