Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

   
Cập nhật: 29/01/2018 10:17
Xem lịch sử tin bài

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ chuyển giao Tổ Công tác liên ngành về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng và ra mắt Cục GGHB Việt Nam.

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam
Sĩ quan GGHB Việt Nam trò chuyện với người dân Nam Xu-Đăng trong một lần tuần tra.

Tháng 11-2012, Bộ Chính trị phê duyệt Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ. Để thực hiện Đề án, Tổ Công tác liên ngành chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013. Năm năm qua, Tổ Công tác liên ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã đề xuất và cử 20 sĩ quan làm nhiệm vụ tại các phái bộ GGHB LHQ ở châu Phi. Tháng 10-2017, nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên được cử tham gia phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng. Nhờ đó, Việt Nam dần trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chúng ta đang hoàn tất thủ tục và đàm phán với LHQ để triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 với quy mô 70 người đi làm nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng vào tháng 4-2018; xúc tiến công tác chuẩn bị để triển khai Đội Công binh 268 người, dự kiến hoạt động vào năm 2019.

Đến nay, Tổ Công tác liên ngành được chuyển giao từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng là thực hiện lộ trình đã được Bộ Chính trị thông qua, đồng thời phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ về việc cử, quản lý, chỉ đạo và điều hành lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đồng thời, Trung tâm GGHB Việt Nam chính thức được nâng cấp thành Cục GGHB Việt Nam. Đây là xu thế phát triển cần thiết để thực hiện có hiệu quả lộ trình của Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ và phù hợp với sự tương quan đối đẳng giữa các quốc gia có lực lượng tham gia hoạt động GGHB.

Tham gia hoạt động GGHB LHQ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác. Với phương châm đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng là góp phần quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước, Cục GGHB Việt Nam sẽ nâng cao trình độ tổ chức, huấn luyện lực lượng, đặc biệt là năng lực chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ của cán bộ, chiến sĩ để từng bước đảm nhận vai trò lớn hơn, hoàn thành tốt sứ mệnh trong gìn giữ, kiến tạo hòa bình...

Với sự ra đời của Cục GGHB Việt Nam, “các chiến sĩ mũ nồi xanh LHQ” của Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động GGHB LHQ ở các phái bộ và trong con mắt bạn bè quốc tế.

Nguyên Phong
Scroll