Quyền của người bị thu hồi nhà đất trong trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở

   
Cập nhật: 29/05/2018 12:09
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Cách đây hơn 10 năm, gia đình tôi có mua mảnh đất nông nghiệp gần làng và làm nhà sinh sống. Đất không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận. Vừa qua, tôi nhận được Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố thu hồi toàn bộ mảnh đất đang ở để xây dựng khu đô thị mới. Tôi vô cùng lo lắng vì sau khi thu hồi thì cả gia đình tôi không biết sống ở đâu. Đề nghị quý Báo cho biết trong trường hợp của tôi liệu chính quyền có bố trí chỗ ở khác không hoặc có giải pháp nào giúp gia đình tôi khỏi cảnh “màn trời chiếu đất” không? Lê Đức Lâm (huyện Gia Lâm, T.P Hà Nội)


Trả lời: Vấn đề ông hỏi là một trong những vấn đề đang được nhiều người quan tâm và đã được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ như sau: “Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND cấp tỉnh quy định”.

Đối chiếu quy định của pháp luật nêu trên thì gia đình ông không thuộc trường hợp được bồi thường về đất ở. Tuy nhiên, nếu gia đình ông không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã nơi ông đang ở thì sẽ được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Luật sư Nguyễn Văn Trượng
Scroll