Quy định mới của Luật Đất đai về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở

   
Cập nhật: 11/05/2015 12:44
Xem lịch sử tin bài


Hỏi: Theo thông báo của UBND phường thì nhà đất của gia đình tôi bị thu hồi để làm đường giao thông. Vợ chồng tôi rất lo lắng không biết Nhà nước sẽ bồi thường như thế nào. Đề nghị quý Báo cho biết quy định của Luật Đất đai mới về bồi thường khi nhà đất bị thu hồi?
Trần Văn Hảo(Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

Trả lời: Với các thông tin được ông cung cấp, chúng tôi không rõ nhà đất của ông đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa và bị thu hồi toàn bộ hay một phần? Vì vậy, chung tôi chỉ có thể tư vấn cho ông về mặt pháp luật như sau: Theo Điều 79, Luật Đất Đai năm 2013 thì “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;
b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
Luật sư Nguyễn Văn Trượng
Ban Pháp luật T.Ư Hội CCB Việt Nam
Scroll