Quân chủng Hải quân làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo

   
Cập nhật: 12/01/2018 06:44
Xem lịch sử tin bài

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Quân chủng Hải quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt, trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các địa phương, cơ quan trung ương và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ), đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quân chủng Hải quân làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo
Đến nay, Quân chủng đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ với 49 tỉnh (thành phố), trong đó có 28/28 tỉnh (thành phố) ven biển, 15 cơ quan trung ương, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội. Nội dung tuyên truyền đa dạng, tập trung vào 3 vấn đề lớn, đó là: Cơ sở pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; phát huy vai trò của các lực lượng và vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Năm 2017, công tác TTBĐ của Quân chủng tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; chế độ pháp lý của các vùng biển của nước ta; tình hình biển, đảo hiện nay; những động thái mới của các nước lớn trên Biển Đông; chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên biển; những kết quả nổi bật của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các hình thức, phương pháp tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, có chiều sâu, được gắn kết chặt chẽ với hoạt động thực tiễn, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng hiện đại.
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác TTBĐ Quân chủng Hải quân cho biết: Năm 2017, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các đơn vị để gần 1.100 lượt phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước đến các đơn vị của hải quân, các đảo ven bờ cũng như Quần đảo Trường Sa, nhà giàn để tác nghiệp.
Hải quân Việt Nam cũng tổ chức 19 chuyến tàu đón gần 3.500 đại biểu trong nước và kiều bào từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ ra quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, phối hợp tổ chức 12 buổi triển lãm, trưng bày về chủ đề biển, đảo Việt Nam; tổ chức thăm, tặng quà quân dân các tuyến đảo, vùng biển, xây dựng quỹ biển, đảo quê hương...
Công tác TTBĐ của Bộ đội Hải quân đã góp phần nâng cao nhận thức, của các cấp, các ngành về biển đảo. Góp phần giáo dục, động viên bộ đội giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường niềm tin, tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đối với Hải quân nhân dân Việt Nam.
Năm 2018, Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cơ quan truyền thông đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng TTBĐ. Nắm bắt những nội dung chưa chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng để phản ánh và điều chỉnh kịp thời. Nâng cao vai trò của cơ quan chức năng, người chỉ huy các cấp; xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy nội lực, tích cực, chủ động làm tốt công tác TTBĐ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo; nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
P.V
Scroll