Quá nhiều loại quân hàm, cầu vai (18/10/2012)

   
Cập nhật: 18/10/2012 12:00
Xem lịch sử tin bài

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Đảng, Nhà nước quan tâm đến xây dựng QĐND và CAND trong đó có việc mang mặc ngày thêm hiện đại, chính quy, thể hiện rõ sức mạnh một lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ hạnh phúc nhân dân.

Tuy nhiên, ngoài bốn lực lượng như quân đội, công an, biên phòng, kiểm lâm mang mặc thống nhất quân hàm, cầu vai mũ kê-pi quen thuộc, chúng tôi nhận thấy hiện nay có tới hơn chục ngành nghề, cơ quan hành chính sự nghiệp cũng mang mặc quân hàm, quân hiệu như ngành thuế, thú y, đội quy tắc, bảo vệ khách sạn bến bãi, thi hành án dân sự, quản lý thị trường, thanh tra giao thông, thanh tra nhà nước, viện kiểm sát, tòa án nhân dân… Như thế, có nhiễu quá chăng?

Chúng tôi thiết nghĩ: Ngoài các lực lượng vũ trang như quân đội, công an, biên phòng, nên chăng các ngành hành chính sự nghiệp khác có thể thể hiện bằng biển, băng, hoặc thẻ chuyên ngành cho cán bộ nhân viên của mình, tránh sử dụng quân hàm, quân hiệu tràn lan như hiện nay.

NGỌC SƠN

Scroll