Phối hợp hoạt động giữa Quân đội và Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2012 -2017

   
Cập nhật: 29/09/2017 06:43
Xem lịch sử tin bài

Ngày 29-9-2017 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017. Thiếu tướng Lê Hiển Vân, Phó chủ nhiệm TCCT và Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phối hợp hoạt động giữa Quân đội và Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2012 -2017

 

 

Dự hội nghị còn có Đại biểu Ban Dân vận Trung ương; đại diện Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, các Tổng cục, Quân khu, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Thành phố, các tỉnh… 

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận đã nêu bật những kết quả đạt được 5 năm qua (2012 – 2017) trong thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Thông qua thực hiện Nghị quyết đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó phối hợp hành động giữa các đơn vị Quân đội và Hội CCB các cấp, nhất là gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Hội nghị cũng nêu lên những hạn chế, nhất là việc xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa hai bên ở một số nơi còn chậm, có nội dung còn hình thức…

 
 
 
Hai bên cũng đã ký kết Chương trình Phối hợp giai đoạn 2017 – 2022 với 4 nội dung trọng tâm, nhằm tiếp tục làm tốt hơn nữa trong quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Trung ương Hội CCB Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hội nghị cũng đã khen thưởng trong thực hiện Nghị quyết liên tich cho các đơn vị thuộc QĐND Việt Nam và Hội CCB các tỉnh, TP; Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam.
Tin, ảnh: Nhật Huy và Trần Danh Tu

Scroll