Phát triển đảng viên ở Đắk Ơ

   
Cập nhật: 29/01/2018 10:30
Xem lịch sử tin bài

Đắk Ơ là xã biên giới thuộc huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tập trung đông đồng bào DTTS, nhất là dân tộc S’tiêng. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã đã chú trọng công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên người đồng bào DTTS nói riêng.

Cách trung tâm Bình Phước hơn 100km, việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các thôn đồng bào DTTS Đắk Ơ gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Đắk Ơ triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên như: Với chi bộ một thời gian dài không phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã tăng cường các đảng viên là cán bộ công chức xã về làm Bí thư Chi bộ; cơ cấu lại Bí thư chi bộ tại các thôn, chú trọng những đồng chí có năng lực, phẩm chất chính trị; tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trở thành lực lượng nguồn của thôn sau này; đồng thời bồi dưỡng những quần chúng ưu tú từ cơ sở giới thiệu cho Đảng...


Điểu Hiệp là đảng viên tích cực sản xuất, nhiệt tình với công việc xã hội. Ảnh: Ngọc Tú.

Với các giải pháp phù hợp đặc thù, đến nay, đội ngũ đảng viên người DTTS ở các thôn ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Trong hai năm 2016-2017, Đảng bộ xã đã kết nạp 12 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 185 người, trong đó có 63 đảng viên là người DTTS.

Những năm trước, cuộc sống của người dân thôn 3, xã Đắk Ơ còn nhiều khó khăn, nhiều năm liền chi bộ thôn không kết nạp được đảng viên mới. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 16 đảng viên, 100% đảng viên này là người DTTS.

Đảng viên Điểu Ghế là một trong những thành viên tích cực trong tổ hòa giải của thôn và là người đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất. Anh hiện có 3,5ha đất, trong đó 3ha điều và 1.000 trụ tiêu, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ba người con của anh được học hành đầy đủ.

Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ơ - Điểu Beo khẳng định: Đội ngũ đảng viên trên địa bàn xã đã trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Từ đó, giúp bà con các dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo và một lòng đi theo Đảng, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

K GỬIH
Scroll