Ngày 25-3, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019. Tham dự có đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Qua thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí” lần thứ hai tiếp tục được tổ chức với sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí; đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh PCTN, lãng phí, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khuyến khích vai trò của báo chí, đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt trong tuyên truyền, đấu tranh PCTN, lãng phí, góp phần nâng cao tính cách mạng, tính chiến đấu và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Đồng thời, biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Giải báo chí về PCTN, lãng phí phải được quảng bá sâu rộng, phản ánh rõ tinh thần đấu tranh chống tham nhũng của xã hội, nhân dân. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí, các cấp hội nhà báo và nhân dân tích cực phát hiện các vụ việc tham nhũng, lãng phí đang gây nhức nhối trong xã hội...

Ngay sau cuộc họp, Ban Tổ chức giải họp báo thông tin về Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

PV