Nhất trí giữ vững Hiệp định Paris

   
Cập nhật: 24/11/2017 05:18
Xem lịch sử tin bài

Sau 2 tuần làm việc, đại diện gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 23 của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 23) tại T.P Bon, CHLB Đức, đã nhất trí giữ vững cam kết đối với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015. 

Nhất trí giữ vững Hiệp định Paris
Các nước đồng ý khởi động tiến trình đàm phán để xem xét lại các kế hoạch giảm thiểu khí thải nhà kính hiện hành nhằm đạt các mục tiêu của Hiệp định Paris. COP 23 cũng đạt tiến triển trong việc soạn thảo một bộ quy tắc chi tiết thực thi Hiệp định Paris, với mục tiêu chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong thế kỷ 21. Ngoài ra, các nhà đàm phán nhất trí trao cho phụ nữ, người dân bản địa và những người có liên hệ với nghề nông một vai trò lớn hơn trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bất đồng về tài chính. Các nước đang phát triển yêu cầu một cam kết cụ thể và minh bạch hơn từ các quốc gia phát triển liên quan đến khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ USD/năm cho đến năm 2020 để giúp các nước nghèo hơn phát triển năng lượng sạch và ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu. Song, các nước phát triển lại từ chối xem xét áp dụng các loại thuế hay cách thức nào đó nhằm giúp các nước nghèo trang trải những thiệt hại ngày càng lớn mà họ phải hứng chịu do thiên tai.
Nguyên Phong
Scroll