Nhân Ngày cả nước vì người nghèo (17-10): “Tháng cao điểm vì người nghèo” - Cuộc vận động đậm tính nhân văn

   
Cập nhật: 14/10/2016 12:35
Xem lịch sử tin bài

Với sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, sự đóng góp của xã hội, công cuộc xoá đói giảm nghèo nước ta đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Tuy nhiên đến nay cả nước vẫn còn gần 1.500.000 hộ nghèo chiếm gần 6% và trên 1,3 triệu hộ cận nghèo chiếm hơn 5,5%. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên cương hải đảo… còn nhiều khó khăn trong cuộc sống cần được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Nhân Ngày cả nước vì người nghèo (17-10): “Tháng cao điểm vì người nghèo” - Cuộc vận động đậm tính nhân văn
Ngày 17-10-2000, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm "Vì người nghèo", cũng là dịp để mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo từ thiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang ở trong nước, các tổ chức người Việt Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hưởng ứng "Vì người nghèo" với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng. 16 năm qua, cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng, đạt kết quả, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 từ ngày 17-10 đến 18-11-2016, nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Tính riêng từ đầu năm tới nay, nhiều nơi Quỹ “Vì người nghèo” đã nhận được sự đóng góp đáng kể, góp phần giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn như: Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Trị vận động được gần 11,2 tỷ đồng, phân bổ 690 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 14 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 370 triệu đồng hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bạc Liêu vận động “Quỹ vì người nghèo-An sinh xã hội” được 120 tỷ đồng. Với nguồn quỹ này, tỉnh xây dựng được 257 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, ngoài ra còn hỗ trợ những cảnh đời nghèo khó, cơ nhỡ, thiên tai, hoạn nạn. Tổng quỹ trong tỉnh Hòa Bình, vận động từ tháng 1 đến nay đạt hơn 4 tỷ đồng, đã chi gần 3 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ xây dựng Nhà “Đại đoàn kết” gần 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo ăn tết 95 triệu đồng, hỗ trợ mua bò cho hộ nghèo 40 triệu đồng. Hậu Giang vận động được hơn 26,3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội, nâng tổng số tiền vận động được từ đầu năm đến nay là hơn 157 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Điện Biên vận động được trên 3,4 tỷ đồng….
Tuy nhiên, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” vẫn chưa đều khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô của Cuộc vận động. Ở một số nơi, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ bão lụt” còn bị phân bổ không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, gây thất thoát quỹ và bức xúc trong dư luận nhân dân. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động vì người nghèo trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ TƯ đến cơ sở, nhằm huy động mọi nguồn lực về vật chất và tinh thần giúp đỡ người nghèo...
Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", nhất là trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", góp phần giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Bài và ảnh: Mai Anh
Scroll