Xuất cấp gạo cho 9 tỉnh dịp Tết Nguyên đán 07/02/2018 11:03 Tại Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 22/01/2018, Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 30/1/2018, Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 31/1/2018,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.181,155 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh (Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Yên) để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Cụ thể, tỉnh Nghệ An được xuất cấp 1.860,63 tấn gạo; tỉnh Yên Bái 414,135 tấn gạo; tỉnh Lào Cai 189,99 tấn gạo; tỉnh Tuyên Quang 340,98 tấn gạo; tỉnh Ninh Thuận 956,685 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa 677,67 tấn gạo; tỉnh Hà Giang 340,5 tấn gạo; tỉnh Bắc Kạn 99,225 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 302,34 tấn gạo.
VPCP