Mở rộng thực hiện Quyết định 408 đối với TNXP

   
Cập nhật: 05/07/2018 03:38
Xem lịch sử tin bài

Phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu TNXP Việt Nam vừa qua, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: TNXP là lực lượng đặc biệt đóng góp to lớn cho Tổ quốc, đất nước, nhân dân. Trong chiến tranh lực lượng TNXP không chỉ tham gia chiến đấu mà còn làm nhiều công việc gian khổ. Nhưng lực lượng TNXP còn chịu nhiều thiệt thòi, một số trường hợp chưa được giải quyết về chế độ chính sách: liệt sĩ chưa được công nhận, thương binh chưa được công nhận. 

Mở rộng thực hiện Quyết định 408 đối với TNXP
Theo báo cáo của Hội Cựu TNXP Việt Nam, tính đến nay có 192.942 trường hợp Cựu TNXP được hưởng trợ cấp 1 lần; 7.210 người hưởng trợ cấp hằng tháng. Đã giải quyết chế độ liệt sĩ cho 5.667 trường hợp/6.051 người (còn tồn đọng 384 người); giải quyết chế độ thương binh cho 35.914 người/42.455 người (còn tồn đọng 6.541 trường hợp). 10.701 người và 409 con đẻ cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ do hầu hết các trường hợp này không còn giấy tờ gốc; người hy sinh chỉ còn đồng đội trong đơn vị biết; nhiều người không còn vết thương thực thể...
Vừa qua, theo sự thống nhất của Bộ LĐTBXH, Tổ công tác liên ngành giữa Hội Cựu TNXP Việt Nam và Cục Người có công đi khảo sát tại 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định về thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng của cựu TNXP. Lãnh đạo Bộ LĐTBXH cho biết, tiêu chí các hồ sơ phải được thiết lập theo thời điểm ban hành chính sách nhưng do hồ sơ hoàn thiện chậm, thay đổi chính sách không xem xét dẫn đến tồn đọng. Do đó tại 4 tỉnh kiểm tra về hồ sơ liệt sĩ TNXP chỉ có 20 trường hợp đáp ứng theo quy trình 408. Còn tới 2.043 hồ sơ xin hưởng chế độ thương binh của Cựu TNXP đang tồn đọng. Nếu tính trong toàn quốc thì số lượng hồ sơ của cựu TNXP cần giải quyết rất lớn.
Hiện Hội Cựu TNXP tiếp tục phối hợp với Ngành LĐTBXH tập trung cao độ giải quyết tồn đọng chính sách tại 4 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định, phấn đấu đến ngày 27-7 xác minh và kết luận 20 hồ sơ liệt sĩ (trường hợp nào đủ điều kiện thì công nhận, trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời công khai với dân). Đối với 2.043 hồ sơ giải quyết chế độ thương binh cho cựu TNXP, chuyển giao cho Sở LĐTBXH và Tổ công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng để phân loại, rà soát, bổ sung xem xét với tinh thần trong năm 2018 phân loại và xử lý cơ bản các trường hợp này theo quy trình 408. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong số 2.043 hồ sơ những trường hợp nào đủ điều kiện công nhận thương binh thì ngành LĐTBXH quản lý còn trường hợp không đủ kiều kiện sẽ ra quyết định thông báo với người dân hồ sơ không đủ điều kiện không xem xét nữa, không để dây dưa kéo dài.
Trong năm 2017, Ngành LĐTBXH giải quyết hơn 6.000 hồ sơ tồn đọng đã mang lại nhiều niềm vui mừng, hạnh phúc cho các gia đình. Với cơ chế công khai minh bạch, giải quyết đến nơi, đến chốn của Ngành LĐTBXH tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện chính sách người có công. Tuy nhiên việc giải quyết chế độ cho Cựu TNXP cần được Bộ giải quyết rốt ráo hơn nữa.
Bộ LĐTBXH dự kiến có phương án, sau khi thực hiện thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công của đối tượng TNXP tại 4 tỉnh kể trên, sẽ mở rộng thực hiện Quyết định 408 đối với TNXP tại các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, tinh thần của Bộ là việc giải quyết hồ sơ tồn đọng cho đối tượng cựu TNXP phải làm bài bản, chắc chắn bám vào nguyên tắc, vận dụng quy trình, bổ sung nhưng không được sai về nguyên tắc, tiêu chuẩn. Các hồ sơ xem xét phải được thiết lập theo giai đoạn hiện hành của thời điểm đó, nếu các trường hợp hồ sơ thiếu chưa đầy đủ cho bổ sung.
Mai Anh
Scroll