Mô hình hay ở Hội CCB tỉnh Quảng Ninh

   
Cập nhật: 23/02/2017 09:44
Xem lịch sử tin bài

Thực hiện Nghị quyết BCH Hội CCB tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2012-2017, từ năm 2014, Hội CCB thị xã Đông Triều đã triển khai xây dựng mô hình“Tổ tự quản ANTT” với 12 tiêu chí: 5 tự phòng, 5 tự quản, 2 hòa giải.

Mô hình hay ở Hội CCB tỉnh Quảng Ninh
Trong đó, 5 tự phòng gồm: Phòng chống trộm cắp; Phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm, cờ bạc; Phòng chống hoạt động tôn giáo trái pháp luật; Phòng chống tai nạn giao thông; Phòng chống cháy nổ. 5 tự quản gồm: Quản lý tốt tài sản gia đình và cá nhân; Quản lý giáo dục không để con, cháu và người thân trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; Quản lý môi trường trong gia đình và tham gia quản lý môi trường tại khu dân cư không để ô nhiễm; tham gia quản lý nhân khẩu, hộ khẩu theo quy định của pháp luật; Tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn. 2 hòa giải: các mâu thuẫn trong gia đình và khu dân cư không để phức tạp, nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện.
Đến nay, Hội xây dựng được 1.074 tổ với 19.306 người tham gia, trong đó có 389 CCB là tổ trưởng, 278 CCB là tổ phó. Các tổ đã nhắc nhở 2.950 lượt người lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và gây ô nhiễm môi trường; cung cấp 65 tin cho công an xử lý; tham gia 1.552 cuộc tuần tra với 2.350 lượt hội viên, hòa giải 81 vụ việc liên quan đến 204 người. Năm 2015, giúp đỡ 131 đối tượng lầm lỗi, trong đó 78 đối tượng chuyển biến tiến bộ, số còn lại chuyến biến chậm nhưng không tái vi phạm. Năm 2016 giúp đỡ 115 đối tượng, trong đó 55 đối tượng chuyển biến tiến bộ, 60 đối tượng chuyển biến chậm nhưng không tái phạm.
Trong khi đó, cũng với mô hình “Tổ tự quản ANTT”, Hội CCB TP. Móng Cái sáng tạo gắn thêm nội dung “An toàn giao thông” với “3 không, 3 có”: Không lái xe khi đã uống rượu, bia; Không lấn tuyến, giành đường, vượt ẩu, chở quá số người quy định; Không chạy quá tốc độ; Có đội mũ bảo hiểm; Có giấy tờ; Có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Hội CCB thành phố tham mưu cho Thành ủy triển khai thành lập các tổ tự quản do CCB làm nòng cốt. Đến tháng 6-2016 đã thành lập và đi vào hoạt động 66 tổ trong đó 48 tổ CCB làm tổ trưởng, 45 CCB làm tổ phó, 1.169 người tham gia trong đó 397 người là hội viên CCB. Kết quả, đã phối hợp giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo, hòa giải trong nhân dân; động viên thanh niên nhập ngũ; giao lưu đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng thành phố vùng biên nơi địa đầu Tổ quốc bảo đảm tốt ANTT, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ.
Đỗ Việt Cường
(Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh)
Scroll