Lắng đọng mỗi kỳ Đại hội

   
Cập nhật: 19/12/2017 02:49
Xem lịch sử tin bài

Nhân Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, Báo CCB Việt Nam xin dẫn một số ý kiến của các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội về các kỳ Đại hội và sự phát triển của Hội CCB Việt Nam.

Lắng đọng mỗi kỳ Đại hội
Qua mỗi kỳ Đại hội, Hội ta càng trưởng thành
Trung tướng Đặng Quân Thụy - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa III
Tôi rất mừng khi thấy, qua 28 năm xây dựng, Hội CCB Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc. Qua mỗi kỳ Đại hội, Hội ta càng trưởng thành, có thêm một dấu ấn mới. Đại hội lâm thời toàn quốc Hội CCB Việt Nam năm 1989 là một mốc son đánh dấu sự ra đời của Hội ta; đến Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ I (năm 1992), Hội có 70 vạn hội viên, định hình tổ chức Hội 4 cấp; Đại hội II (năm 1997) có 1,35 triệu hội viên, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị là công tác xóa đói giảm nghèo; Đại hội III (năm 2002) có 1,7 triệu hội viên, tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng và các chuyên đề do T. Ư Hội thông qua; Đại hội IV (năm 2007) có 2,2 triệu hội viên, đi đôi với tập trung vào nhiệm vụ chính trị là phát triển đội ngũ doanh nhân CCB để đẩy mạnh hơn nữa công tác xóa nghèo và làm giàu hợp pháp; Đại hội V (năm 2012) có 2,7 triệu hội viên, tập trung công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng đa dạng, phong phú của các thế hệ CCB, CQN và tiến tới Đại hội lần này, chúng ta đã có gần 3 triệu hội viên...
Cùng với thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN, Hội ta đã xây dựng được tổ chức vững mạnh ở các địa bàn trên cả nước; cơ bản đã xóa được đói nghèo trong CCB và vươn lên làm giàu; tiên phong là Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Hội luôn là lực lượng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, được Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao... Tôi hy vọng, với mốc son của Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI này, Hội CCB Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ mà Đảng đã trao cho.

Hội CCB Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững chắc
Trung tướng Trần Hanh - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa IV


Qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, Hội phát triển gần 3 triệu hội viên, có cơ cấu tổ chức rộng khắp từ T.Ư tới cơ sở (xã, phường, thôn, bản). Hiện nay, hầu hết các cơ sở đều có hội viên CCB tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, Mặt trận Tổ quốc. Đây chính là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy, góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là cấp ủy, chính quyền ở cơ sở luôn trong sạch, vững mạnh.
Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI là một bước chuyển mới của Hội trong thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế với uy tín ngày càng cao. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, cũng còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội còn gặp không ít khó khăn; trong khi đó các thế lực thù địch ra sức thực hiện "diễn biến hoà bình" chống phá Đảng ta, chế độ ta. Đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ mới và cả những khó khăn, thách thức mới. Do đó, Hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế, làm kinh tế giỏi, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CCB và của nhân dân. Động viên CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp CCB và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt, Hội cần có giải pháp để giảm tỉ lệ hộ CCB nghèo, nâng cao đời sống CCB trên các địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Hiện nay, đội ngũ CQN, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương ngày một đông. Đây là lực lượng đã được tuyển chọn, được học tập và rèn luyện trong Quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, có trình độ học vấn, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định. Các cấp Hội cần tích cực, chủ động hơn trong phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên anh chị em, ai có đủ điều kiện thì kết nạp vào Hội, còn lại tích cực tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ CQN ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Hội, cho Đảng và Nhà nước.
Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội CCB Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Hội tròn 28 tuổi - độ tuổi thanh xuân đang tràn đầy sức sống. Tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội này, Hội CCB Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thực sự đóng vai trò nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Đã làm tốt và cần làm tốt hơn
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa II


Tôi tham gia BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa II, rất tiếc là do hoàn cảnh gia đình nên không tiếp tục tham gia công tác Hội được nhiều hơn nữa, nhưng luôn quan tâm đến mọi hoạt động của Hội ta.
Quý nhất là, mọi hoạt động của Hội ta đều mang tính chất thiết thực, không phô trương. Trong suốt những năm qua, Hội CCB Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao trên mọi lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị; vấn đề xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp của Hội ta có thể nói là một hoạt động mẫu mực. Trước đây, nói đến CCB là nói đến đói nghèo, vậy mà nay mặt bằng đời sống CCB cả nước đã khác hẳn, chúng ta xóa được đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu với những con số rất ấn tượng. Với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bằng sức lực và trí tuệ của chính mình, với sự chung tay giúp sức của các tổ chức Hội, của các đoàn thể và các cấp chính quyền, được sự đóng góp quan trọng của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, đời sống của đại đa số CCB ngày càng được cải thiện. Việc xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho hội viên CCB cả nước luôn xuyên suốt qua các kỳ Đại hội của Hội chúng ta. Từ những thành tích và kinh nghiệm đã có, với Đại hội VI lần này, chúng ta chắc chắn sẽ có những thành tích lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Bên cạnh những thành tích, tôi còn đôi chút băn khoăn trong hoạt động của Hội ta thời gian qua khi sự phối hợp giữa Hội với Đoàn Thanh niên chưa tìm ra những hoạt động mang tính đột phá, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản cho tuổi trẻ. Thứ hai, tính chiến đấu của một số CCB đang tham gia cấp ủy các cấp và một số cơ quan hành chính sự nghiệp chưa thực sự quyết liệt, đặc biệt trong phòng chống tham nhũng, chưa nêu cao được bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Tôi nghĩ, qua Đại hội lần này, chúng ta bàn được những giải pháp khắc phục được những vấn đề này thì CCB chúng ta, tổ chức Hội CCB Việt Nam chúng ta sẽ phát huy được tốt hơn vị trí, vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
Tôi tin rằng, với Đại hội VI, chúng ta sẽ quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, luôn xứng đáng là lực lượng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta đã làm tốt và cần làm tốt hơn.

Scroll