Kỷ vật về Đội du kích Bắc Sơn

   
Cập nhật: 18/08/2017 04:04
Xem lịch sử tin bài

Ngày 22-9-1940, phát xít Nhật đánh vào Lạng Sơn. Quân Pháp rút chạy qua Bắc Sơn về Thái Nguyên, chính quyền địch lung lay, quần chúng một số nơi nổi dậy chống lại sự cướp bóc của tàn binh Pháp. Ngày 25-9-1940, Đảng bộ Bắc Sơn quyết định phát động quần chúng nhân dân tiến hành khởi nghĩa. Ngày 27-9, tiếng súng Bắc Sơn bùng nổ. Đội tự vệ cùng hàng trăm quần chúng đánh chiếm đồn Mỏ Nhài, giải phóng châu lỵ Bắc Sơn. Ngày 14-10, thành lập Chiến khu Bắc Sơn. Ngày 16-10, Đội du kích Bắc Sơn chính thức được thành lập, làm chỗ dựa cho quần chúng đấu tranh. Đây là tổ chức LLVT đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Kỷ vật về Đội du kích Bắc Sơn
Những ngày đầu Đội du kích Bắc Sơn thành lập, mọi thứ đều khó khăn, thiếu thốn. Súng ống, quần áo, thuốc men, lương thực đều do nhân dân chu cấp. Vũ khí trang bị cho đội viên là dao, kiếm, giáo, mác, mã tấu và những khẩu súng kíp do nhân dân tự tạo, sử dụng để sản xuất, tự vệ và săn bắn thú rừng đều đem đến ủng hộ cho du kích...
Nhiều đồ dùng khác của Đội do chính các đồng chí đội viên mang đến hoặc được nhân dân trong vùng ủng hộ. Như: chiếc nồi đồng nhỏ dùng nấu cơm; chiếc ấm sành, ấm tích, liễn... dùng đun và đựng nước, đựng thức ăn; bát, dao nhọn, muôi trai, chày giã gạo...
Những hiện vật vô giá này hiện được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (ảnh), có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Duy Quang
Các tin khác
Scroll