Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, dân quân tự vệ Việt Nam

   
Cập nhật: 25/01/2015 08:24
Xem lịch sử tin bài

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28-3-1935 – 28-3-2015), ngày 23-1-2015, tại Hà Nội, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức gặp mặt báo chí công bố kế hoạc tổ chức các hoạt động trên cả nước. Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục dân quân tự vệ chủ trì hội nghị. 

  Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, dân quân tự vệ Việt Nam
Các họat động gồm 6 nội dung chính là: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của DQTV vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 – 2015; tổng hợp báo cáo thành tích đề nghị Nhà nước tặng thưởng xứng đáng cho DQTV Việt Nam; Tổ chức hội thảo khoa học làm rõ vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của DQTV Việt Nam trong 80 năm qua với chủ đề: "Dân quân tự vệ Việt Nam – Lực lượng vô địch của dân tộc anh hùng"; soạn thảo Thư của Chủ tịch nước gửi DQTV toàn quốc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống; Làm phim tư liệu về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của DQTV Việt Nam; Bộ Tư lệnh các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV là thương binh, liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân qua các thời kỳ và căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể tham mưu cho cấp ủy, chủ tịch UBND cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tổ chức các hoạt động, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cho phù hợp; Tổ chức Lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội do Bộ Tổng tham mưu chủ trì.
Tin và ảnh: An Hà
Scroll