Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10: Hà Nội: Thực hiện tốt chế độ đối với người có công

   
Cập nhật: 13/10/2017 09:43
Xem lịch sử tin bài

63 năm kể từ ngày Thủ đô được giải phóng, Hà Nội trở thành “Trái tim của cả nước”, là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, hội tụ tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của đất nước và đến nay đã phát triển trở thành Thủ đô “Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”, có được nhiều thành tựu trên mọi mặt kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,57%/năm, vượt khoảng 2,56% so với mức tăng bình quân chung cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 79,4 triệu đồng/năm. Đặc biệt năm 2010, T.P Hà Nội chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng đến hết năm 2016, toàn thành phố đã có 255/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66,06%, dẫn đầu cả nước. Với kết quả này, T.P Hà Nội còn về đích sớm hơn 4 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết 11-NQ/TƯ đề ra. 

Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10: Hà Nội: Thực hiện tốt chế độ đối với người có công
Nền tảng từ những thành tựu kinh tế xã hội, những năm qua, bên cạnh việc thực hiện chế độ chăm sóc người có công (NCC) theo quy định chung, T.P Hà Nội luôn có những cơ chế đặc thù, ưu đãi đặc biệt chăm lo đời sống NCC.
T.P Hà Nội có gần 800.000 đối tượng ưu đãi NCC với cách mạng (chiếm trên 10% dân số), trong đó có trên 92 ngàn đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. T.P Hà Nội tập trung thực hiện tốt chính sách ưu đãi NCC với cách mạng, đảm bảo hầu hết NCC đều được công nhận và hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Kết quả đã thực hiện chính sách đối với: 4.276 cán bộ Lão thành cách mạng; 3.784 cán bộ Tiền khởi nghĩa; 6.567 Bà mẹ VNAH; 150 Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; 2.698 NCC giúp đỡ cách mạng; 79.500 liệt sĩ; 35.017 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B…
Bên cạnh các chính sách thực hiện đối với NCC, Ngành LĐTBXH còn giải quyết các chế độ chính sách khác của Đảng và Nhà nước như: Chi trả trợ cấp đối với thanh niên xung phong gần 13.400 người (trong đó trợ cấp một lần hơn 13.000 người; trợ cấp hằng tháng 320 người); chi trả trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ 1.300 người; chi trả trợ cấp hằng tháng đối với công an nhân dân xuất ngũ 205 người… và chế độ bảo hiểm y tế đối với các thương, bệnh binh.
Ngoài việc thực hiện chính sách chung theo quy định của T.Ư, thời gian qua, Hà Nội luôn nỗ lực cải thiện mức sống của thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC. Cùng với thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch của thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội nhiều năm qua đều được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC theo tiêu chí mà Bộ LĐTBXH đề ra.
Thông qua các Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc xã hội hóa các chương trình chăm sóc NCC, lồng ghép với nhiều chương trình khác như: Cho vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất... Theo đó, thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Hà Nội đã ứng ngân sách và vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với 8.150 hộ NCC (mức hỗ trợ xây mới là 70 triệu đồng/hộ, sửa chữa là 35 triệu đồng/hộ); hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với NCC: 850 nhà (ngoài Quyết định 22 của TTCP), với tổng kinh phí hỗ trợ 39.400 triệu đồng. Tặng 7.180 sổ tiết kiệm với kinh phí hơn 10.000 triệu đồng. Toàn bộ 223 Mẹ VNAH còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng... Tổ chức Lễ kỷ niệm thiết thực, các Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC tại cơ sở. Hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà cho NCC với cách mạng.
Cùng với sự quan tâm của địa phương và các ngành chức năng, bản thân NCC cũng rất nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống... Đến nay, 100% hộ gia đình NCC trên địa bàn T.P Hà Nội có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú.
Dương Sơn
Scroll