Đại diện các tập thể, cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ nhất (2011-2019), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Trường Sơn những năm tháng hào hùng

Đáp ứng yêu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19-5-1959, Đoàn 559 ra đời, mở đầu cho lịch sử 16 năm (1959-1975) bền bỉ phục vụ chiến đầu và chiến đấu anh dũng quất cường của Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Quyết tâm tổ chức tuyến vận tải quân sự chiến lược, mở đường Trường Sơn và thực hiện thắng lợi quyết tâm đó là một thành công kiệt xuất của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng cách mạng tiến công và nghệ thuật quân sự của Đảng vào mặt trận vận tải quân sự, cùng với quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, suốt 16 năm, lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến… đã tổ chức tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn thành một chiến trường tổng hợp. Các lực lượng trên tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thế trận hiệp đồng binh chủng; đánh địch mà đi, mở đường mà vận chuyển; thực hiện thắng lợi sứ mệnh là cầu nối hậu phương với tiền tuyến; chuyển tải sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và chiến trường Nam Đông Dương, đương đầu và chiến thắng chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ.

Suốt 16 năm, chiến trường Trường Sơn trở thành nơi đối đầu quyết liệt nhất giữa ý chí, quyết tâm, trí tuệ của con người Việt Nam với dã tâm xâm lược và vũ khí, khí tài tối tân nhất của đế quốc Mỹ; là nơi đối đầu quyết liệt nhất giữa chiến tranh ngăn chặn của Mỹ và chiến tranh chống ngăn chặn của quân và dân ta, trực tiếp là Bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến… Trường Sơn.

Nắm vững tư tưởng cách mạng tiến công và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của Đảng vào mặt trận vận tải quân sự, từ vận tải gùi thồ, ta tiến lên tổ chức vận tải cơ giới quy mô lớn. Từ đơn thuần vận tải đường bộ, tiến lên kết hợp vận tải đường sông, xây dựng tuyến đường ống xăng dầu nối từ hậu phương miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ; đi cùng là đường dây thông tin đa phương tiện… Biến thế trận cầu đường Trường Sơn thành “Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”, buộc kẻ thù dù đã dùng trăm phương nghìn kế, huy động tối đa vũ khí, khí tài hủy diệt với trình độ công nghệ tối tân nhất, cũng hoàn toàn thất bại.

Vào giai đoạn quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với binh hùng, tướng mạnh, cơ sở đường, cầu phát triển đồng bộ, đặc biệt là hai sư đoàn ô tô vận tải thiện chiến…, tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn đủ thế và lực bảo đảm cho Bộ Thống soái tối cao của ta thực hiện thắng lợi tư tưởng “Thần tốc, quyết thắng”, giành thắng lợi vang dội, nhanh chóng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đường Trường Sơn - tuyến vận tải huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

16 năm đối đấu, chiến thắng chiến tranh ngăn chặn cực kỳ tàn khốc, nham hiểm của kẻ địch, trong điều kiện thời tiết núi rừng Trường Sơn vô cùng nghiệt ngã…, đã tôi luyện lên lớp lớp những người lính Trường Sơn gan vàng dạ ngọc, có bản lĩnh và ý chí kiên cường, sẵng sàng xả thân, không quản gian khổ hy sinh để chiến thắng kẻ thù, thực hiện xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó. Chiến trường Trường Sơn vì vậy cũng chính là “lửa thử vàng”, tôi luyện nên những người lính đủ bản lĩnh, ý chí, quyết tâm và tài năng bước vào trận tuyến mới - trận tuyến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỏa sáng Trường Sơn

Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người lính Cụ Hồ, trong đó có hàng chục vạn Bộ đội Trường Sơn trở về với cuộc sống đời thường. Kế thừa và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn, các CCB luôn gương mẫu, tiên phong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên trận tuyến mới, truyền thống dũng cảm kiên cường, tài trí và tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ của Bộ đội Trường Sơn và hào khí Trường Sơn năm xưa tiếp tục được các CCB kế thừa, phát huy, tỏa sáng.

Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của CCB, gần 30 năm qua các cấp Hội đã quán triệt, tổ chức, vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham nhũng; đề cao vai trò phản biện, giám sát của Hội… Đặc biệt Hội CCB đã chủ động, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, phản động; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. Xứng đáng là chỗ dựa tin cây của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình một số địa bàn xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; nhiều tổ chức Hội, hội viên CCB với bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình; có thái độ đúng, gương mẫu thưc hiện và vận động nhân dân ủng hộ việc làm đúng; góp ý với chính quyền giải quyết những vấn đề chưa hợp lý. Nhiều tổ chức Hội đã đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ cầm đầu, xúi dục, kích động, lôi kéo người dân lợi dụng tôn giáo và những yếu kém của cơ sở để tạo “điểm nóng” về an ninh chính trị, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu gần đây nhất là Hội CCB huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tập hợp đấu tranh trực diện vạch trần âm mưu, bản chất phản động của linh mục Đặng Hữu Nam mượn danh tôn giáo; lợi dụng sự cố môi trường biển, tập hợp những phần tử quá khích gây mất ổn định ở địa bàn, chống đối chính quyền, xuyên tạc xúc phạm những anh hùng liệt sĩ, những người lính Cụ Hồ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

CCB cũng là lực lượng gương mẫu, tích cực tham gia các Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chương trình “Phối hợp bảo đản an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và trách nhiệm công tác tốt nên qua mỗi kỳ đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hàng trăm nghìn CCB được tín nhiệm trao giữ trọng trách trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Đây là những hạt nhân giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Những người lính Trường Sơn hôm qua thể hiện tinh thần quả cảm, gan vàng dạ ngọc trong cuộc đối đầu với kẻ thù xâm lược thì nay không cam chịu đói nghèo; tiên phong trong cuộc chiến chống đói nghèo, tụt hậu. Điều đáng quý là dù hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng doanh nghiệp, doanh nhân CCB đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, chấp hành nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Khi thành đạt trong sản xuất kinh doanh, các CCB không bao giờ quên đồng chí, đồng đội một thời vào sinh ra tử, sẵn sàng hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nối vòng tay nhân ái, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện… Nòng cốt, gương mẫu, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh hiệu quả và hoạt động xã hội, thiện nguyện là Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Hội Doanh nhân Trường Sơn.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn cũng đồng thời kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống của Hội CCB Việt Nam. Bởi vậy, mỗi một việc làm, mỗi một hành động có ý nghĩa của mỗi CCB trong thời điểm này đều tỏa sáng hào khí Trường Sơn.

Lịch sử là dòng chảy vĩnh hằng, liên tục, nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Hào khí Trường Sơn của những ngày thắng Mỹ, đang ngày một tỏa sáng cho hôm nay và mai sau.

Duy Tường