Trong dịp nhận nhà nghĩa tình mới được Hội CCB huyện Quỳ Hợp trợ giúp xây dựng, CCB Lô Văn Luyện ở bản Tăng, xã Nam Sơn xúc động tâm sự: “Nếu không có sự hỗ trợ vật chất của Hội CCB, giúp đỡ xây dựng của đồng đội trong xã thì tôi chắc không thể có nơi ăn chốn ở vững chắc hiện nay”. Gia đình ông Luyện thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông thường xuyên ốm đau, nhiều năm nay, gia đình luôn phải sống trong căn nhà tranh tạm bợ, dột nát. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể, Hội CCB huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 50 triệu đồng và hội viên Hội CCB xã Nam Sơn đóng góp ngày công lao động, 1 số vật liệu để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới. Vừa qua, trong niềm vui hân hoan của người thân, bà con làng xóm, gia đình ông Luyện đã dọn vào căn nhà thấm đậm nghĩa tình đồng đội.

Những năm qua, cùng với tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Hội, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CCB Hồ Sỹ Nuôi - Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳ Hợp cho biết: “Nhiệm kỳ qua Huyện Hội đã thực hiện tốt các chương trình, đặc biệt là hỗ trợ nhà tình nghĩa cho hộ CCB nghèo. Nhiệm kỳ 2012-2017 làm được 3 nhà, đầu nhiệm kỳ 2017-2022 huyện hội đã phát động phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo và phát triển kinh tế, trong năm 2018 được Tập đoàn Vinhgroup và tỉnh Hội và cấp uỷ chính quyền hỗ trợ cho hội viên CCB huyện xây dựng 6 nhà tình nghĩa và 2 gia đình được tặng bò”.

Dương Sơn