Huyện Phú Tân, An Giang: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo

   
Cập nhật: 16/06/2017 04:57
Xem lịch sử tin bài

Nhiều năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tập trung các biện pháp thực hiện công tác giảm nghèo. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo đã giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2016, huyện Phú Tân triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo như: Cấp 21.542 thẻ BHYT, trong đó có 9.613 thẻ BHYT người nghèo và 11.929 thẻ BHYT người cận nghèo; hỗ trợ tiền điện cho 3.069 hộ nghèo, với số tiền 2,1 tỷ đồng; hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, toàn huyện đã vận động được 9,1 tỷ đồng (tiền và hiện vật), đạt 160% so kế hoạch, hỗ trợ cho 8.970 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng.
Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, năm qua, huyện Phú Tân tổ chức cất mới 174 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng, trong đó từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam cất 10 căn nhà, kinh phí 500 triệu đồng (50 triệu đồng/căn); từ chương trình nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã cất 26 căn nhà, tổng số tiền 1,04 tỷ đồng (40 triệu đồng/căn); từ nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện cất mới 138 căn, sửa chữa 6 căn, tổng trị giá 5 tỷ đồng. Nhằm giúp các hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, thị trấn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi của Nhà nước. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên huyện tuyên truyền và hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều lao động thuộc diện nghèo đã có nghề, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định.
Với việc triển khai các biện pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo của huyện Phú Tân đã đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 5,23% (với 2.803 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 7,35% (với 3.936 hộ cận nghèo).
Kim Loan
Nguồn: Bộ LĐTBXH
Scroll