Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Phòng Tư pháp và các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

Những năm qua, cấp ủy và chính quyền huyện Hoàng Su Phì luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn và xác định, đây là công tác trọng tâm, thường xuyên để giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thúc đẩy KTXH phát triển.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL của huyện được kiện toàn gồm 26 thành viên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật có 44 người, hầu hết là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đều có thời gian công tác từ 3 năm trở lên và liên quan tới lĩnh vực pháp luật. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn có 561 người, bao gồm cán bộ, công chức các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Thanh Hưởng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì cho biết: Công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn chủ yếu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống dân sự, hình sự, kinh tế của tổ chức, cá nhân như: Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Phòng cháy, chữa cháy; Bộ luật Hình sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đất đai, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và cư dân các xã biên giới.

Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã thực hiện tuyên truyền tại các cơ sở được 96 cuộc, cho 14.696 lượt người nghe. In ấn, cấp phát 8 Luật mới ban hành năm 2018 (mỗi Luật 100 cuốn) cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Mỗi ngày trên địa bàn huyện có khoảng trên 30.000 lượt người nghe các chương trình truyền thanh qua Đài truyền thanh huyện và các cụm FM không dây. Tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử 25 xã, thị trấn, bình quân mỗi tháng đăng trên 100 tin, bài có nội dung PBGDPL, thu hút trên 50.000 lượt người truy cập. Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện tổ chức 30 buổi tuyên truyền PBGDPL tại các trường học cho gần 10.000 lượt giáo viên, học sinh. Tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh THPT với trên 1.900 em tham gia. Tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 6 lần cho 800 lượt người tham gia. Thi tìm hiểu pháp luật qua chuyên mục “Vui cùng pháp luật” với gần 2.000 bài dự thi. Hình thức PBGDPL được đổi mới, phong phú và hấp dẫn hơn.

Những kết quả trên góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư (tỷ lệ hòa giải thành đạt 90,5%) đã góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền trên địa bàn.

Đại Tâm