Hưởng tối đa hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng

   
Cập nhật: 26/03/2014 08:24
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của chồng là thương binh hạng 1/4 từ trần; tháng 1-2014, con tôi là bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% từ trần. Vậy tôi có được hưởng hai suất trợ cấp tiền tuất không? Nguyễn Thị Ngát (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội)Trả lời: Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công cụ thể như sau:

1. Thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.
2. Thân nhân của hai người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
3. Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công từ trần trở lên chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một người có công từ trần.
4. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.
5. Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một đối tượng trong trường hợp người có công với cách mạng từ trần thuộc hai đối tượng trở lên quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Pháp lệnh: Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi.

Như vậy, bà Ngát sẽ được hưởng hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
Ban CĐCS
Scroll