Ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã ký ban hành quyết định về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chiều 14-4 -

Ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã ban hành quyết định về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vào chiều 14-4.

Theo đó với hộ nghèo, cận nghèo, các khu cách ly tập trung, các cơ sở thực hiện hoạt động khám, chữa và điều trị bệnh dịch COVID-19 được miễn tiền sử dụng nước sinh hoạt.

Giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt cho các cá nhân, hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các tổ chức nhân đạo thì Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế sẽ làm việc với người đứng đầu các đơn vị này để xem xét, quyết định giảm giá nước sạch phi sinh hoạt theo quy định.

Thời hạn miễn, giảm được tính trong 3 tháng (tháng 4, 5 và 6-2020).

Sau ngày 30-6, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt.

Tuổi Trẻ