Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ LĐTBXH trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng Người có công (NCC) với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7).

Theo đó, có hai mức quà tặng. Mức quà 400.000 đồng để tặng quà cho các đối tượng sau:

+ Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH trước ngày 28-7-2019 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức quà 200.000 đồng để tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng NCC với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7) là hơn 332 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2019.

Nguyễn Anh Tuấn