Hội nghị lần thứ 9 (khóa V) Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Đóng góp phục vụ công tác tổng kết Khóa V nhiều nội dung quan trọng

   
Cập nhật: 16/06/2017 05:30
Xem lịch sử tin bài

Ngày 14-6-2017 tại TP Hải Phòng, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (khóa V). Đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự có đại diện Lãnh đạo các Ban trực thuộc Trung ương Hội, cùng đông đủ các thành viên thuộc Ủy ban Kiểm tra Khóa V. Đây là Hội nghị quan trọng, vừa đánh giá kết quả, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, vừa tham gia đóng góp, xây dựng Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa V (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội CCB Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 9 (khóa V) Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Đóng góp phục vụ công tác tổng kết Khóa V nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017, Công tác kiểm tra, giám sát đã được Thường trực, Thường vụ, BCH tổ chức Hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động có nền nếp, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm tra tổ chức Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, đã làm tốt vai trò tham mưu giúp Thường trực, Thường vụ, BCH trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cơ bản đúng quy định, số cán bộ, hội viên phải xử lý kỷ luật Hội giảm 12,4% so với 6 tháng đầu năm 2016. Không có tổ chức Hội bị xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra phục vụ đại hội nhiệm kỳ tổ chức Hội các cấp được tiến hành chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội; kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật có chuyển biến tích cực góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Hội TSVM và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ cấp hội cơ sở và cấp huyện, thị theo kế hoạch.


 Ban kiểm tra tổ chức Hội các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng Đoàn, Thường trực, Thường vụ, BCH giao, tích cực chủ động tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong Hội theo Quyết định của Bộ Chính trị, phát huy vai trò gương mẫu của tổ chức Hội và hội viên tham gia vào việc phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm.
Tuy nhiên công tác kiểm tra, giám sát, 6 tháng đầu năm 2017 cũng còn những hạn chế, như: Nhận thức của một số cán bộ Hội về công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ nên thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo của một số tổ chức Hội chưa theo đúng trình tự quy định, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số tỉnh, thành Hội với Trung ương Hội chưa đầy đủ, kịp thời; Triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có nơi hiệu quả còn hạn chế.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 công tác Kiểm tra, Giám sát là: Bám sát Nghị quyết của BCH Hội tổ chức Hội cùng cấp, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, thường xuyên kiện toàn Ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở, cấp huyện mới được bầu trong đại hội nhiệm kỳ; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017; Tham mưu cho Thường vụ, BCH xem xét xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng trình tự, và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Hội, không để khiếu nại kéo dài.
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Hướng dẫn của Ban kiểm tra Trung ương Hội về công tác kiểm tra, phục vụ đại hội nhiệm kỳ tổ chức Hội các cấp; làm tốt việc kiểm tra tổ chức Hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật bảo đảm phục vụ Đại hội nhiệm kỳ Hội CCB cấp tỉnh, thành phố và Đại hội Hội CCBVN lần thứ VI đạt kết quả cao nhất…
Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; Quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 87/HD-CCB ngày 27-7-2015 của Trung ương Hội.
Sau định hướng, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội, về nội dung tham gia đóng góp, xây dựng Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa V (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội CCB Việt Nam, nhiều ý kiến phát biểu về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua; chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân - nhất là những nguyên nhân chủ quan để đối chiếu với nguyên tắc, Điều lệ, nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh bản Dự thảo báo cáo tổng kết trình Hội nghị tổng kết Công tác kiểm tra, giám sát khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017) của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8-2017.
Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam đồng chí Phó chủ tịch biểu dương tinh thần trách nhiêm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Trung ương Hội trong nhiệm kỳ qua nói chung, 6 tháng đầu năm 2017 nói riêng; những nhiệm vụ cần tập trung làm tốt - nhất là công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết. Đồng chí mong rằng các đồng chí thành viên trong Ban Kiểm tra Trung ương Hội đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục sâu sát, tập hợp ý kiến từ cơ sở để đóng góp cho Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm tra, Giám sát Khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017) của Hội CCB Việt Nam sắp tới, tiến tới Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Hoàng Nguyễn


















Scroll