Ngày 30-7, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để hoàn thiện nội dung và công tác tổ chức của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì tiến hành thảo luận, cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản, những nội dung cơ bản nhất, quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-9-2019.

Hướng tới Đại hội lần thứ IX, Ban Bí thư sớm ban hành Chỉ thị với nội dung sâu sắc, sát với thực tiễn nên tinh thần chung là Mặt trận căn cứ nội dung cơ bản của Chỉ thị để thực hiện; ở T.Ư, được sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các cơ quan của Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Dân vận T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thống nhất tinh thần chung đó là quá trình tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình Đại hội, như dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; chương trình, quy chế của Đại hội; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, ngày 29-7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ XVII được tổ chức với nhiều ý kiến phát biểu đóng góp thẳng thắn vào sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tiểu ban Văn kiện đại hội tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào dự thảo các văn kiện.

Hoàng Linh