HỎI ĐÁP CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH: Chế độ trợ cấp 142 (23/08/2012)

   
Cập nhật: 23/08/2012 12:00
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Chúng tôi là bộ đội tham gia chống Mỹ, nhập ngũ vào các năm 1963, 1972, phục viên năm 1971, 1981. Trong chiến đấu bị thương nhưng hiện chưa được hưởng chế độ thương binh, sau khi phục viên về tham gia công tác ở địa phương (trạm y tế). Vậy chúng tôi có được làm chế độ thương binh không? Có được cộng nối thời gian công tác ở bộ đội với công tác ở xã không? Có được trợ cấp theo Quyết định 142 không?

Ngô Quang Huệ (xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)

Nguyễn Văn Chính (thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời: Trường hợp các ông thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, đã phục viên xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn thì:

- Nếu có dưới 20 năm công tác trong quân đội, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng chế độ trợ cấp một lần;

- Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc, nếu đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần, nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng trợ cấp hằng tháng;

- Những người có dưới 15 năm công tác trong quân đội hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Việc cộng nối thời gian để tính hưởng chế độ BHXH, theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP chỉ thực hiện đối với những cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Các ông liên hệ với chính quyền cấp xã để được hướng dẫn giải quyết chế độ nói trên. Trường hợp bị thương trong chiến đấu (có vết thương thực thể hoặc được ghi trong lý lịch quân nhân, ý lịch Đảng, được lưu trong danh sách quân nhân bị thương của đơn vị cũ) hoặc tham gia chiến đấu ở vùng bị Mỹ rải chất độc hóa học mà được làm chế độ thì liên hệ với cơ quan LĐ-TBXH địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

LTH (Ban TC-CS)

Scroll