HỘI CCB VIỆT NAM: Tám tháng xóa hơn 16.000 hộ nghèo

   
Cập nhật: 05/09/2018 11:11
Xem lịch sử tin bài

Công tác giúp hội viên “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các hội viên thương, bệnh binh, gia đình chính sách luôn là việc làm được các cấp Hội quan tâm và là một trong những trọng tâm của hoạt động Hội.

HỘI CCB VIỆT NAM: Tám tháng xóa hơn 16.000 hộ nghèo
Theo báo cáo của các tỉnh, thành Hội, từ đầu năm 2018 đến nay toàn Hội xóa được 16.378 hộ CCB nghèo (0,58%). Số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hiện còn 100.389 hộ, chiếm tỷ lệ 3,53% (giảm 0,48% so với năm 2017). Hộ cận nghèo giảm 7.499 hộ (0,26%), hiện còn 96.201 hộ, chiếm tỷ lệ 3,38%. Hiện nay đã có 3.015/11.158 xã, phường, thị trấn (27,02%), 82/703 huyện, thị, thành phố (11,66%), 24/63 tỉnh, thành Hội (38,09%) cơ bản hết hộ CCB nghèo (tỷ lệ hộ nghèo < 2%). Tỷ lệ hộ khá và giàu là 56,76%.
Các tỉnh, thành Hội tích cực triển khai vận động, khai thác các nguồn kinh phí để xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên. Các cấp Hội cũng trợ giúp xóa được 3.213 nhà (22,63%). Số nhà dột nát phát sinh do thiên tai, tách hộ, kết nạp mới... là 2.205 nhà. Hiện toàn Hội còn 13.191 nhà dột nát, tạm bợ.
Trong công tác tạo việc làm cho CCB và con cháu, các cấp Hội huy động các nguồn vốn vay: Từ T.Ư Hội, tổng dư nợ từ đầu năm đến nay là gần 48 tỷ đồng. Năm 2018 được Chính phủ phân bổ vốn mới 2 tỷ đồng (đã giao chỉ tiêu cho 20 tỉnh, thành Hội); vốn thu hồi cho vay lại là 15,5 tỷ đồng. Đồng thời phê duyệt 56 dự án, với 115 hộ CCB được vay, với số tiền 2.975 triệu đồng, tạo việc làm cho 230 CCB và con cháu. Từ các kênh địa phương, tổng dư nợ hơn 2.144 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay vay được gần 728 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 48.109 CCB và con cháu.
Vốn vay được sử dụng có hiệu quả, không có hiện tượng xâm tiêu, nợ quá hạn trong phạm vi cho phép. Việc giúp đỡ nhau giữa các hội viên cũng triển khai rộng theo hình thức huy động vốn nội bộ hội viên góp cho nhau vay không lãi hoặc lãi suất thấp bằng nhiều hình thức như cho vay bằng tiền, giống, phân bón, vật tư... tính ra tiền được gần 28 tỷ đồng, cho nhau vay phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 1.880 CCB và con cháu (tổng dư nợ quỹ nội bộ Hội giúp nhau không lãi hoặc lãi suất thấp đến nay là hơn 1.853 tỷ đồng, bình quân gần 166 triệu đồng/cơ sở Hội).
Công tác xây dựng nông thôn mới cũng được triển khai rộng tại các cấp Hội. Toàn Hội trong 6 tháng đầu năm hiến trên 870.000m2 đất, quyên góp trên 37 tỷ đồng và tham gia trên 175.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 815km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng, nạo vét trên 765km kênh mương nội đồng, 78 cây cầu, cống và trồng hàng vạn cây xanh các loại; trồng, khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn héc-ta rừng..
Các hoạt động nghĩa tình, từ thiện cũng thu nhiều kết quả. CCB ở các địa phương quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai bão lụt, quỹ “Vì người nghèo”, “Chất độc da cam/đi-ô-xin”, “Khuyến học”... được trên 16,5 tỷ đồng. Hội tiếp tục phối hợp với quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thực hiện Thỏa thuận về Chương trình hỗ trợ hội viên CCB và NCC với cách mạng. Đang triển khai tại 20 tỉnh, thành Hội, với tổng số 550 suất hỗ trợ (đang trong quá trình kiểm tra, khảo sát).
Thời gian còn lại của năm 2018 chú trọng công tác giảm nghèo, xóa nhà dột nát, tạm bợ cho CCB và con cháu CCB, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Vận động hội viên tích cực sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu, nâng cao đời sống. Tập trung huy động mọi nguồn lực để giúp hội viên làm mới, sữa chữa, nâng cấp 20% số nhà ở hiện còn dột nát, tạm bợ (khoảng 2.000 nhà). Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, vốn giải quyết việc làm của Chính phủ và vốn nội bộ hội viên giúp nhau để tăng lao động việc làm cho hội viên và con cháu. Tạo việc làm ổn định và bền vững cho CCB.
Ngoài ra, cần vận động, tổ chức cho hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia nhất là phong trào "CCB chung sức xây dựng nông thôn mới"; thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh", Chương trình "Giảm nghèo nhanh, bền vững".
Mai Anh
Scroll