Hội CCB Việt Nam: 25 năm xây dựng và trưởng thành

   
Cập nhật: 08/11/2014 10:29
Xem lịch sử tin bài

Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2014) và Đại hội Thi đua yêu nước CCB Việt Nam lần thứ V, Báo CCB Việt Nam xin giới thiệu Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

I- Những chặng đường của Hội CCB Việt Nam
Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng (khóa VI) quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích của Hội được xác định là: "Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu".
Ngày 8-1-2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 09 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới” ; ngày 18-10-2005, Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh CCB đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Những quyết định trên của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho Hội CCB không ngừng lớn mạnh, vì vậy dù chiến tranh đã đi qua nhưng Hội CCB vẫn tồn tại và phát triển lâu dài.
25 năm qua, Hội CCB đã tiến hành 5 lần Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc, và hiện nay đang thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V.
* Đại hội lần thứ I: Họp từ ngày 19 đến 20-11-1992 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước.
Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam. Thượng tướng Trần Văn Quang đ-ược bầu làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ II: Họp từ ngày 17 đến 18-12-1997 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.000 tổ chức cơ sở Hội cả nước.
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ III: Họp từ ngày 26 đến 28-12-2002 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 14.000 cơ sở Hội trong cả nước.
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ IV: Họp từ ngày 12 đến 14-12-2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên đang sinh hoạt trong gần 16.000 cơ sở Hội trong cả nước.
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ V: Họp từ ngày 18 đến 20-12-2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 510 đại biểu đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên đang sinh hoạt trong gần 17.000 cơ sở Hội trong cả nước.
Đây là Đại hội quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khoá IX), đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng đa dạng, phong phú của các thế hệ CCB, CQN, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là Đại hội đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò, vị trí của Hội, luôn luôn phấn đấu xứng đáng là lực lượng Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH T.Ư Hội khoá V gồm 99 uỷ viên. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội; các đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trung tướng Lê Thành Tâm, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo được bầu làm Phó chủ tịch Hội.
Ngày 4-10-2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội. Thay mặt BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội đã ghi vào Sổ tang Nhà nước:
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; Anh hùng dân tộc; một Tổng Tư lệnh tài ba lỗi lạc của QĐND Việt Nam; một vị Tướng huyền thoại được nhân dân cả nước và thế giới tôn kính...
Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ CCB Việt Nam luôn khắc sâu hình ảnh một vị Tướng đức sáng, tài cao; nguyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH”.

II- Những thành tích 25 năm xây dựng và trưởng thành Hội CCB Việt Nam
1. Hội đã vận động CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của chính quyền địa phương. Trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đã đóng góp hàng vạn ý kiến tâm huyết vào văn kiện Đại hội và tích cực tham gia nhiều hoạt động góp phần vào thành công của Đại hội Đảng XI và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, hàng chục vạn hội viên CCB được bầu vào các cấp ủy Đảng, trong đó 39,5% bí thư, 41,2% Phó bí thư đảng bộ cơ sở, gần 60% Bí thư chi bộ là hội viên CCB. Gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền , đây là lực lượng đang trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở. Các cấp Hội đã tập hợp, động viên gần 15 vạn CCB là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp của 5475 tổ chức cơ sở và 39 tổ chức Hội CCB ở các bộ, ngành T.Ư tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.
Quán triệt và triển khai chỉ đạo của T.Ư, Hội CCB Việt Nam đã kịp thời ra Tuyên bố lên án và phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam
Cuối tháng 4-2014, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã bàn giao 2 tàu mang số hiệu CQ 1278 và CQ 1279 và 6 bản đồ bằng gốm sứ cho Bộ Tư lệnh Hải quân để tặng quân và dân Trường Sa với tổng giá trị 8,3 tỷ đồng do cán bộ, họi viên CCB đóng góp vào Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.
Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội, đoàn kết giữa các thế hệ CCB, CQN. Đã phối hợp làm tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra trên các địa bàn: 42 Nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng, giáo xứ Đồng Chiêm (Hà Nội), Tam Tòa (Quảng Bình), Bát Nhã (Lâm Đồng), Mường Nhé (Điện Biên), Yên Khê, Nghi Phương (Nghệ An)… Tham gia làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, động viên CCB bám biển, bám rừng, bám đảo, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, gần 10 ngàn CCB giữ chức xã, phường đội trưởng và phó; gần 20 vạn CCB là tổ trưởng dân phòng, tổ an ninh nhân dân, góp phần giữ vững trật tự, trị an ở cơ sở.
2. Tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Toàn Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức cho hội viên về đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. Các cấp Hội phối hợp với các ngành tổ chức tốt việc bồi dưỡng tập huấn chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho hàng triệu lượt CCB. Vận động CCB chuyển đổi ngành nghề, dồn điền đổi thửa, xóa bỏ vườn tạp thay giống mới, trồng cây ăn quả, trồng rừng và chăn nuôi có giá trị kinh tế cao.
25 năm qua, toàn Hội đã khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả hơn 30.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay (trong đó, riêng tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 18.908 tỷ đồng, nợ quá hạn còn 0,79%; vốn nội bộ hội viên góp cho nhau vay không lấy lãi gần 3.000 tỷ đồng ), giúp nhau phát triển kinh tế tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động là CCB và con cháu. Hàng triệu gia đình hội viên có mức sống khá, nhiều hội viên đã thoát khỏi cảnh nghèo. Sau nhiều năm phấn đấu, đến nay CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo toàn Hội chỉ còn 4,22%, cận nghèo 4,22%. Đã xóa được 77.893 nhà dột nát cho CCB (hiện còn 17.650 nhà CCB dột nát ). Có 21 Tỉnh, Thành hội, 76 huyện, quận, 2.428 xã, phường cơ bản không còn hộ CCB nghèo.
Hội khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh. Đến nay đã có trên 5.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 995 HTX, 5.265 tổ hợp tác, 52.969 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho 415.596 lao động là CCB, CQN, gia đình chính sách và con em CCB. Nhiều doanh nghiệp có mức doanh thu hàng năm từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng; cá biệt có doanh nghiệp doanh thu đạt hàng ngàn tỷ đồng/năm. Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp CCB có chất lượng cao được người tiêu dùng tin tưởng, một số sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, có được thương hiệu cả trong nước và thị trường quốc tế.
Được sự hỗ trợ của Hội CCB Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố đã lập Hội Doanh nhân CCB và năm 2013, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm ăn, tham gia phát triển kinh tế-xã hội.
(Còn nữa)

Scroll