Hội CCB Sơn La quan tâm phát triển hội viên mới.

Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, Hội CCB tỉnh Sơn La phát triển từ 600 đến trên 1.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh trên 44.000.  100% số xã, phường, thị trấn; đại đa số thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có đủ số lượng CCB theo quy định của Điều lệ Hội thành lập chi hội.

Các cấp Hội thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng. Đến nay, các cơ sở kiện toàn đủ 458 đồng chí. 100% chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB cơ sở là đảng viên, 95% Chủ tịch Hội CCB cơ sở có trình độ lý luận trung cấp trở lên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có 2.681 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng và các chức vụ chính quyền trên địa bàn. Trong đó, bí thư chi bộ chiếm 50%, bí thư Đảng ủy cơ sở 17%; có 963 hộiviên CCB được bầu vào Hội đồng nhân dân 3 cấp.

Năm 2018, toàn tỉnh có 13 tổ chức Hội cấp trên cơ sở (huyện, thành phố, khối 487) với 279 tổ chức Hội cơ sở. Kết quả bình xét tổ chức Hội cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tăng từ 89,9% năm 2014 lên 98,5%, trong đó cơ sở đạt TSVM xuất sắc 15%; CCB gương mẫu từ 90,76% lên 97,3%; hộ hội viên đạt gia đình văn hóa từ 93,3% lên 97,9%.

XuânTrường