Hội CCB tỉnh Phú Thọ: Nâng cao đời sống Người có công

   
Cập nhật: 29/05/2018 11:44
Xem lịch sử tin bài

Tỉnh Phú Thọ được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp ghi nhận và tôn vinh gần 260.000 người có công (NCC) với cách mạng. Trong đó có trên 26.000 người hưởng trợ cấp hằng tháng; trên 18.000 gia đình liệt sĩ; 11.307 thương binh; 4.608 bệnh binh; 8.004 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học/đi-ô-xin; 334 chiến sĩ cách mạng bị bắt, tù đày; 121 lão thành cách mạng; 1.099 Bà mẹ VNAH… Tỉnh chú trọng và thực hiện tốt giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng.


Thời gian qua, các chế độ chính sách với NCC luôn được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định của Nhà nước. Nâng cao chất lượng việc chăm sóc và nâng cao đời sống mọi mặt cho NCC và gia đình họ thông qua các chương trình hỗ trợ về sản xuất, về nhà ở, dạy nghề và tạo việc làm cho đối tượng, đặc biệt là không để hộ gia đình chính sách khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để những gia đình có công với cách mạng có điều kiện và cuộc sống tốt hơn.

Trong năm 2017, tỉnh Phú Thọ giải quyết chế độ mai táng phí cho 265 trường hợp thân nhân liệt sĩ; chi trả chế độ mai táng phí cho 2 Mẹ VNAH; quyết định giải quyết trợ cấp tuất đối với 24 trường hợp thân nhân liệt sĩ; thẩm định trình Nhà nước truy tặng 13 Bà mẹ VNAH; quyết định 55 trường hợp vợ liệt sĩ tái giá; tiếp nhận 6 hồ sơ liệt sĩ tỉnh ngoài chuyển đến; di chuyển 20 trường hợp hồ sơ liệt sĩ đi ngoài tỉnh; đề nghị cấp lại 1.128 Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ... Đến nay, tỉnh không còn hồ sơ xác nhận NCC tồn đọng. Những hồ sơ không đủ điều kiện xác nhận NCC theo quy định của pháp luật đã trả lại cho đối tượng. Các đối tượng khác ngoài Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH vẫn được triển khai, rà soát, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Năm 2018, tỉnh Phú Thọ phấn đấu 277/277 số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác đối với NCC; 100% hộ gia đình chính sách NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của cộng đồng dân cư nơi đối tượng cư trú; thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở 3 cấp đạt trên 2,5 tỷ đồng.

C. Đ
Scroll