Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị tập huấn và Hội thảo “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT” năm 2017 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Năm 2014, thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban ATGT tỉnh ký kết chương trình thực hiện cuộc vận động "CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT". Sau 5 năm thực hiện, ngày 27-6-2019 tại T.P Vinh, Hội CCB tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp hoạt động, biểu dương những nhân tố điển hình và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Từ công tác chỉ đạo, tuyên truyền

Nghệ An là một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông, hệ thống giao thông đa dạng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng; cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, tốc độ đô thị hoá tăng nhanh, tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nhiều, trong khi đó trình độ nhận thức và văn hoá giao thông của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Hội CCB tỉnh Nghệ An có trên 197.000 hội viên, là lực lượng tham gia giao thông thường xuyên trên địa bàn. Nhận rõ tình hình, đánh giá đúng khó khăn thuận lợi nên sau khi ký kết chương trình phối hợp, Thường trực tỉnh Hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo các cấp Hội đưa nội dung về ATGT vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội hằng năm; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông trong nội bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu chấp hành của cán bộ, hội viên; đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

5 năm qua, các cấp Hội triển khai 1.678 buổi tuyên truyền miệng cho 355.350 lượt người nghe. Kẻ vẽ 200.000 khẩu hiệu, băng rôn, pa nô, áp phích. Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh, báo Nghệ An và đài các địa phương xây dựng phóng sự, viết bài tuyên truyền về chủ đề: “Hội CCB Nghệ An tham gia giữ gìn trật tự ATGT”. Bản tin CCB Nghệ An đã có chuyên mục tuyên truyền về CCB tham gia giữ gìn trật tự. Hội CCB cùng với Ban ATGT các huyện, thành, thị phối hợp với các nhà trường mời Công an địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT cho hội viên CCB và học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn. 100% cán bộ, hội viên Hội cơ sở đều ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giữ gìn trật tự ATGT. Nhờ đó, đến nay tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB đã nhận thức và gương mẫu chấp hành tốt các quy định Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người thân gia đình và cộng đồng tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Vận động hội viên CCB và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ các tuyến giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Có nhiều đơn vị tổ chức tốt như T.P Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Thanh Chương...

Đến xây dựng mô hình, điển hình tiêu biểu

Để cuộc vận động có hiệu quả, có sức lan toả trong các tổ chức Hội, Thường trực tỉnh Hội đã chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu, tổ chức khen thưởng, học tập và nhân rộng. Các cấp Hội CCB xây dựng được 6.892 mô hình các loại, trong đó có 3.935 “Tổ ANTT và ATGT”; 2.029 đoạn đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, ATGT”; 925 “Cổng trường an toàn” 3 tổ về mô hình “Đường tàu an toàn” với 21.350 CCB tham gia. Trong số các mô hình, loại hình, mỗi tổ chức Hội cơ sở xây dựng từ 1-2 mô hình điển hình tiêu biểu nổi bật là các mô hình “Tổ tự quản ANTT và ATGT”, “Cổng trường an toàn”, “Đường tàu an toàn”...

Cùng với những mô hình tiêu biểu, Hội xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Đó là CCB Nguyễn Huy Chi ở Quỳnh Lưu 12 năm tự nguyện làm nghề gác chắn tàu, được T.Ư Hội và UBATGT quốc gia khen thưởng; vợ chồng CCB Bùi Tiến Đông ở T.P Vinh tự nguyện gác đường ngang dân sinh đi qua đường sắt từ năm 2005 đến nay; CCB Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch Hội CCB phường Lê Lợi, T.P Vinh) là người tham mưu, đề xuất và trực tiếp xây dựng mô hình “Đoạn đường xanh, sạch đẹp, không có quảng cáo rao vặt trái phép”; CCB Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Xuân Vui (huyện Nghi Lộc), Hoàng Phúc (huyện Quỳnh Lưu) tham gia xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn”...

Một số bài học kinh nghiệm

Sau 5 năm phối hợp thực hiện cuộc vận động "CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, Hội CCB tỉnh Nghệ An rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Các cấp Hội cần chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn; tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và các ban ngành, đoàn thể địa phương nhất là Ban ATGT và lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ gìn TTATGT. Vận động cán bộ, hội viên CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành pháp luật và các quy định về giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Đồng thời bằng uy tín và trách nhiệm của mình, CCB cần tích cực vận động, tuyên truyền thuyết phục, trước hết là trong gia đình, người thân của mình, đến cộng đồng và toàn xã hội. Thực hiện cam kết “Gia đình giữ gìn trật tự ATGT”. Thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Gắn thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”…

Lê Anh Thi