Hội CCB tỉnh Bình Định: Thực hiện tốt chế độ ưu đãi đối tượng chính sách

   
Cập nhật: 24/10/2017 04:39
Xem lịch sử tin bài

Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tỉnh Bình Định có trên 160 ngàn đối tượng người có công, trong đó có hơn 32 ngàn liệt sĩ. Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Bình Định luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Hội CCB tỉnh Bình Định: Thực hiện tốt chế độ ưu đãi đối tượng chính sách
Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 40.164 người có công với kinh phí trên 53 tỷ đồng, bao gồm 5 cán bộ lão thành cách mạng, 41 cán bộ tiền khởi nghĩa, 7 Anh hùng LLVTND, 414 Mẹ VNAH, 349 thương binh nặng, 2.663 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học... Hằng năm, Sở LĐTBXH đều chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, chăm sóc người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, được bản thân đối tượng người có công và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
Đến tháng 7-2017, tỉnh Bình Định xác nhận hơn 3.000 trường hợp người có công được hưởng chế độ chính sách, trong đó có 2.753 trường hợp hưởng trợ cấp một lần và 303 trường hợp hưởng trợ cấp hằng tháng; kiểm tra xét duyệt 25 hồ sơ Mẹ VNAH. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm sóc đời sống cho các gia đình chính sách. UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ kinh phí 26 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ xây dựng mới 650 căn nhà cho gia đình chính sách có nhà ở dột, hư hỏng do ảnh hưởng trong 5 đợt lũ lụt năm 2016, đồng thời chỉ đạo các địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện trước ngày 27-7. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố còn vận động, hỗ trợ cho 496 hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở (xây mới 476 nhà, sửa chữa 22 nhà) với số tiền trên 21 tỷ đồng. Tiếp tục vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đến cuối tháng 7-2017 trên địa bàn toàn tỉnh vận động được trên 5 tỷ đồng ủng hộ quỹ.
Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH để báo cáo Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh xem xét đề nghị Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng. Kiểm tra công tác triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở bị lũ lụt năm 2016…
Kim Loan
Scroll