Trong năm 2018, Hội CCB thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội (CSXH) đảm bảo cho hơn 25.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay  gần 700 tỷ đồng vào các nhóm đầu tư phát triển như: Giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường... qua đó giải quyết việc làm cho hơn 9.000 người; góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đời sống cho nhân dân và bảo đảm an sinh - xã hội trên địa bàn. Đến nay, 100% hội viên Hội CCB các quận, huyện ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Thành hội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức ủy thác vay vốn và kiến thức làm kinh tế cho cán bộ hội viên các quận, huyện phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương với hơn 1.000 hội viên tham gia đạt hiệu quả cao. Phong trào hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018 đã góp phần cùng thành phố hoàn thành trước chỉ tiêu giảm nghèo (giai đoạn 2016-2020) so với kế hoạch.

Tại Lễ sơ kết rút kinh nghiệm ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH năm 2018, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Năm 2019, thành Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH duy trì nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ hội viên CCB sản xuất kinh doanh; phấn đấu 100% tổ tiết kiệm vay vốn gửi tiền tiết kiệm; 95% trở lên hộ vay có tiền gửi tiết kiệm; giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 1%; không để phát sinh các trường hợp xâm tiêu, chiếm dụng nguồn vay, sử dụng vốn sai mục đích. Đồng thời, Hội CCB thành phố yêu cầu Hội CCB các cấp nghiên cứu vận dụng phù hợp với thực tế từng địa phương xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH và các nguồn vốn khác trong năm 2019 ngày càng hiệu quả hơn.

Chí Đức