Hồi âm bài viết “Bắc Kạn: Xóa dấu vết sai phạm sử dụng vốn ngân sách?”: Công an đang vào cuộc điều tra vụ án

   
Cập nhật: 08/10/2018 03:43
Xem lịch sử tin bài

Như số 1245, Báo CCB Việt Nam đưa tin, Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Thác Bạc của Công ty CP 19-8 tại xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn (nay là phường Xuất Hóa, T.P Bắc Kạn) có dấu hiệu lợi dụng chủ trương của tỉnh này để chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách trái quy định. Ngày 6-9-2018, PV Báo CCB Việt Nam có nội dung đăng ký với Sở KHĐT tỉnh, đề nghị làm rõ về Dự án. Qua trao đổi, thông tin từ Sở KHĐT Bắc Kạn, được biết Công an tỉnh này đã và đang vào cuộc điều tra vụ án...

Hồi âm bài viết “Bắc Kạn: Xóa dấu vết sai phạm sử dụng vốn ngân sách?”: Công an đang vào cuộc điều tra vụ án
Cụ thể, ngày 18-9-2018, Sở KHĐT Bắc Kạn có hồi đáp như sau: Ngày 11-5-2006, Tỉnh ủy Bắc Kạn có Thông báo số: 85-TB/TU thông báo chủ trương cho đầu tư Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Thác Bạc của Công ty CP 19-8. Tại điểm 2 của thông báo có nêu: “Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Dự án sớm triển khai thực hiện và xem xét hỗ trợ Chủ đầu tư (xây dựng đường giao thông từ quốc lộ 3B, đường điện… đến khu vực Dự án) theo cơ chế khuyến khích đầu tư của tỉnh”.
Trên cơ sở đó, ngày 3-10-2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn có Văn bản số 293/VHTTDL-QLDL gửi UBND tỉnh Bắc Kạn. Ngày 13-11-2008, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2637/UBND-KTN đồng ý cho lập Dự án đầu tư Đường vào Khu du lịch Thác Bạc, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn (Sở KHĐT không tham mưu nội dung này), với mục tiêu: Nhằm khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Ngoài văn bản trên, ngày 15-12-2008, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và giao kế hoạch vốn cho Dự án Đường vào Khu du lịch Thác Bạc - xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn (chi tiết tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 26-3-2009 với nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch năm 2009).
Căn cứ Tờ trình số 38/TTr-SVHTTDL ngày 4-5-2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường vào khu du lịch Thác Bạc và hồ sơ công trình do Chủ đầu tư cung cấp, Sở KHĐT thẩm định trình báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường vào khu du lịch Thác Bạc tại Tờ trình số 252/TTr-KHĐT ngày 15-5-2009 và UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 22-5-2009.
Theo thông tin từ Sở KHĐT Bắc Kạn: Dự án đã được đơn vị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và có biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên ngày 12-9-2011 giữa các đơn vị liên quan và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 5-10-2012. Tuy nhiên, “hiện tại Công an tỉnh đang tiến hành điều tra Dự án theo chỉ đạo của cấp trên”.
Được biết, trước đó, Dự án Khu du lịch Thác Bạc được chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 26-6-2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
Nhà đầu tư đã thực hiện giải phóng mặt bằng 186.195m2 đất trong tổng số 253.433m2 đất mà UBND tỉnh đã giao cho nhà đầu tư tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 1-7-2008.
Trong quá trình triển khai dự án nhà đầu tư đã thực hiện các hạng mục đầu tư như san nền và đường nội bộ… nhưng đến thời điểm hiện tại thì một phần diện tích đất của Dự án đã bị đất, đá khi đơn vị thi công quốc lộ 3B làm tràn xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường đã đầu tư vào trong khu du lịch.
Dự án Khu du lịch Thác Bạc đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án, do nhà đầu tư không có khả năng thực hiện Dự án theo tiến độ đã đăng ký, vi phạm quy định tại Điểm g, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (tiến độ thực hiện tại Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 26-6-2006, từ tháng 7-2006 đến năm 2010 phải hoàn thành).
Vẫn theo thông tin từ Sở KHĐT Bắc Kạn thì hiện nay việc xử lý tồn tại của Dự án Khu du lịch Thác Bạc, UBND tỉnh Bắc Kạn đang giao Sở TNMT tỉnh xem xét, thu hồi số diện tích đất đã giao cho nhà đầu tư do không thực hiện Dự án theo quy định của Luật Đất đai.
Chính Nhi
Scroll