Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

   
Cập nhật: 04/06/2018 10:45
Xem lịch sử tin bài

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/04/2018 về bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 05/06/2018, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.
VPCP
Scroll