Những tiêu cực trong thi cử phổ thông trung học thời gian qua đã bộc lộ rất nhiều điều gây nhức nhối, phẫn uất trong xã hội. Kỷ cương phép nước bị coi thường, công bằng xã hội bị đảo lộn; chân lý bị đồng tiền, quyền lực thao túng… Tệ hại hơn, sự gian dối trong thi cử như vậy chắc chắn sẽ sản sinh ra những “hậu duệ” gây hậu họa cho chế độ, cho xã hội.

Chưa một thống kê nào cho biết trong số những thí sinh được nâng điểm kỳ thi vưa qua, có bao nhiêu con “phó thường dân” vì bát cơm manh áo ở đời mà chấp nhận mua bán; có bao nhiêu “cậu ấm, cô chiêu” con nhà quan nhờ quyền lực, đồng tiền mà trở thành “thủ khoa”, đỗ đạt…

Ai cũng thừa hiểu, con quan chạy điểm không phải để kiếm cơm. Với sưu tập bằng cấp sẽ có nay mai, cộng với lý lịch sáng ngời con ông này bà nọ, hà cớ gì mà không cơ cấu thành “hạt giống đỏ”.

Nghĩ đến con một vị quan tỉnh vừa rồi được nâng điểm (mà ông bố vì lo việc tỉnh nên “không biết”), nhưng truyền thông trước đây đã làm một thống kê sơ bộ gia đình ông có đến mấy anh em làm quan tỉnh, quan huyện, là tôi nghĩ ngay đến một thế hệ “hậu duệ” mới, nếu trò nâng điểm cho con ông không bị bóc mẽ.

Lại nghĩ đến Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh… con của những cựu quan chức Đà Nẵng, thì “hậu duệ” dạng này đúng là hậu họa!

Duy Nguyễn