Hai cái bướng (08/07/2010)

   
Cập nhật: 08/07/2010 12:00
Xem lịch sử tin bài

Xung quanh vấn đề hạt nhân ở Trung Đông đang có hai anh bướng là I-xra-en và I-ran.

Sau hội nghị tổng kết kiểm soát vũ khí hạt nhân ở Mỹ, người ta vạch toẹt ra rằng I-xra-en có độ 200 đầu đạn hạt nhân mà vẫn không ký Hiệp ước hạt nhân (NPT). Còn I-ran thì vẫn cương quyết làm giàu U-ra-ni gọi là làm nhiên liệu sản xuất điện.

Hai anh bướng nhưng với I-xra-en, Mỹ chỉ nhắc khéo là phải tham gia NPT, không thể giữ chính sách mơ hồ hạt nhân mãi. Còn với I-ran thì Mỹ dùng hai gọng kìm là Hội đồng bảo an LHQ và EU trừng phạt kép.

Giới phân tích cho rằng Mỹ hành xử như thế là không công bằng, bên yêu, bên ghét nên bên trói, bên cởi. Còn ta thì thấy đúng là chuyện cau sáu bổ ba. Vì thái độ Mỹ coi:

Một cái bướng thật đáng yêu

Một cái bướng không thể liều bỏ qua

Vì yêu, cau sáu bổ ba

Vì ghét, cau sáu bổ ra làm mười

Hành xử vậy, đáng chê cười.

Thành Lê

Scroll