Ngày 21/2/2019, tại 13 huyện, thị, thành của tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt làm lễ bàn giao hơn 1.100 tân binh lên đường nhập ngũ. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị tốt về mọi mặt nên lễ giao nhận quân tại các địa phương trong toàn tỉnh đã diễn ra trang trọng, khí thế và nhiều hình ảnh xúc động.

   

                                                                               Lê Anh Thi