Góp phần nâng cao vị thế đất nước

   
Cập nhật: 25/08/2017 04:38
Xem lịch sử tin bài

Thời gian qua, công tác Đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai tích cực, chủ động, theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đạt một số kết quả cụ thể. 

Hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích chiến lược của ta, đóng góp tích cực vào việc tăng cường lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các đối tác, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hợp tác kỹ thuật quân sự, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng...
Đặc biệt, Việt Nam hiện nằm trong số 124 quốc gia có lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ, các sỹ quan Quân đội Việt Nam đã và đang làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Xu-đăng. Dự kiến đầu năm 2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sẽ được triển khai ở Nam Xu-đăng, với biên chế 70 người.
Hợp tác quốc phòng với các nước có biên giới liền kề tiếp tục được quan tâm thúc đẩy ngày càng đi vào thực chất, trong đó đối ngoại biên giới được xác định là một hoạt động trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tăng cường hữu nghị với các nước láng giềng, do đó được đặc biệt coi trọng.
Hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN tiếp tục được củng cố, là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin, tạo sự ủng hộ của các nước ASEAN đối với các lợi ích chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Với các nước bạn bè truyền thống, tiếp tục duy trì quan hệ để củng cố lòng tin, tạo sự ủng hộ về chính trị lẫn nhau. Xử lý tốt quan hệ với các nước lớn trên cơ sở đan xen lợi ích, tạo thế cân bằng chiến lược, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước. Tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.
Thời gian tới, công tác Đối ngoại quốc phòng đặt trọng tâm tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh, nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định của đất nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, trong đó tập trung hoàn chỉnh Đề án hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Duy Quang
Scroll