Giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH: Đổi mới phương thức hoạt động, quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng

   
Cập nhật: 11/01/2018 02:58
Xem lịch sử tin bài

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội (CT-XH) năm 2017 và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (Khóa XII) tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH: Đổi mới phương thức hoạt động, quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB Việt Nam, T.Ư Đoàn Thanh niên đã báo cáo những kết quả nổi bật của tổ chức mình trong năm qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, vướng mắc cần tháo gỡ. Kết quả công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH năm 2017 cho thấy có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát thực tiễn, đối tượng. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, định hướng dư luận kịp thời, phản ánh thông tin đa chiều đến các tầng lớp nhân dân. Một số chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.
Trước những vấn đề đặt ra của đất nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng, Quy chế giám sát và phản biện xã hội... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong năm, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2017, các hoạt động của MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, có ý nghĩa và được đánh giá cao, đặc biệt là Hội CCB Việt Nam trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước, quan tâm theo dõi, ghi nhận sự quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, sai phạm, tuy nhiên còn rất bức xúc về tình trạng lạm dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ. Trưởng ban Tổ chức T.Ư mong muốn các tổ chức CT-XH cùng tham gia thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, không để cán bộ lãnh đạo, quản lý sử dụng quyền lực được Nhà nước giao như tài sản riêng của bản thân. Đề cập đến việc tinh giản bộ máy theo Nghị quyết T.Ư 6, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Dư địa để tinh giản biên chế còn rất lớn. Sắp xếp lại đội ngũ văn phòng, nhất định không có phòng trong vụ; cấp phó cũng rà soát lại. Cần đẩy mạnh chi tiêu, mua sắm qua tài khoản, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm biên chế. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể CT-XH cần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết, dùng đổi mới, sáng tạo làm động lực; lấy tích cực, chủ động làm phương châm công tác; lấy hiệu quả làm thước đo để góp phần giải quyết nút thắt, khó khăn của đất nước...
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018, MTTQ và các đoàn thể CT-XH cần quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng; nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm công bằng xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, người lao động. MTTQ và các Đoàn thể CT-XH cần đổi mới phương thức, nâng cao nhận thức, chất lượng hoạt động, nghiên cứu để phong trào đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; quan tâm hội viên, đoàn viên đang học tập, lao động ở nước ngoài, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để tăng cường sức mạnh quần chúng; phát huy vai trò đại diện đi đầu chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên.
Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu
Scroll