Giải đáp pháp luật: Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

   
Cập nhật: 01/11/2014 09:25
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm nhưng chưa có con, nhiều lần vợ tôi mang thai nhưng không thành mặc dù đã được áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vừa qua, xem ti vi tôi được biết pháp luật hiện hành cho phép nhờ người khác mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Vậy đề nghị Báo CCB Việt Nam cho biết pháp luật quy định như thế nào về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?
Lò Văn Sáng
(huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

Trả lời: Vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là quy định mới của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015). Điều 95 của quy định rõ việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.
Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng đang không có con chung; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây: Là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Luật sư
Nguyễn Văn Trượng
(Ban Pháp luật
T.Ư Hội CCB Việt Nam)
Scroll