Đồng bào Cơ Tu làm du lịch sinh thái

   
Cập nhật: 10/07/2018 05:22
Xem lịch sử tin bài

Vừa qua, tại T.P Đà Nẵng, ban điều hành quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam (GEF- SGP) đã tổ chức diễn đàn “Người bản địa và GEF” nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ đồng bào Cơ Tu, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường.

Đồng bào Cơ Tu làm du lịch sinh thái
Giới thiệu những sản phẩm do đồng bào Cơ Tu thực hiện từ dự án.


Năm 2016, ban điều hành quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam xây dựng đề án Bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ Tu gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Hòa Bắc. Đề án này được tiến hành 2 năm 2017 và 2018 với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Mục đích của đề án là góp phần bảo vệ đa dạng sinh học vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Cơ Tu, hướng tới phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Hiện tại, dự án đã đạt được khá nhiều thành quả khả quan: Thành lập được 2 tổ quản lý rừng với diện tích hơn 1.800 héc ta rừng tự nhiên. Nhiều câu lạc bộ được thành lập như đan lát, ẩm thực truyền thống, văn nghệ… hỗ trợ duy trì văn hóa dân tộc Cơ Tu như trang bị cồng chiêng, trang phục truyền thống; truyền thông về công tác quản lý, bảo vệ rừng và tập huấn thực hiện cách quản lý, phân loại, chế biến, sử dụng các chất thải trong sinh hoạt để giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao sức khỏe cộng đồng...

Anh Đinh Văn Như - Trưởng thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc cho biết, nhờ vào Đề án này mà người Cơ Tu biết phát triển du lịch sinh thái gắn liền với rừng và phát huy các truyền thống văn hóa ẩm thực dựa vào rừng.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - điều phối viên quốc gia quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam cho biết: Đề án tạo ra tác động tốt trong việc góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và hỗ trợ các cộng đồng trực tiếp tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, tại địa phương đã có Hương ước bảo vệ rừng cộng đồng cho thấy sự đảm bảo trao quyền cho cộng đồng trong việc chung tay quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học địa phương.

Được triển khai tại Việt Nam năm 1999, đến nay, GEF SGP đã tài trợ cho hơn 150 dự án tại 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, tập trung chủ yếu ở bảo tồn đa dạng sinh học và phòng chống biến đổi khí hậu.

Vũ Lê

Scroll