Đất nước Triệu Voi đổi mới và phát triển

   
Cập nhật: 13/12/2017 01:20
Xem lịch sử tin bài

Cách đây 42 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh hùng tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường và đầy gian nan, thử thách, đã giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước CHDCND Lào (2-12-1975).

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (6-7-2017).

Từ đó đến nay, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân các bộ tộc Lào khẩn trương bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế tăng trưởng liên tục. Năm 2017, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng lên 6,83%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.472 USD. Lượng khách du lịch đến Lào tăng mạnh. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người biết chữ là 99%. Dịch vụ y tế đã xuống đến tận cơ sở. Quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước trên thế giới ngày càng mở rộng. Từ 65 nước vào năm 1985, hiện nay CHDCND Lào đã có quan hệ với 139 quốc gia trên thế giới và trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng.

Kỷ niệm Quốc khánh nước CHDCND Lào năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân hai nước Việt Nam – Lào tưng bừng tổ chức Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào với hàng loạt hoạt động nhân 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (1977-2017). Năm tháng trôi qua, dù tình hình thế giới có nhiều thay đổi, song dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào vẫn chung lòng chung sức, kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Nhân dân Việt Nam vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của nhân dân Lào anh em. Với quyết tâm giữ gìn và không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thời gian tới hai nước sẽ cùng hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, ngày càng bền vững, sâu sắc và hiệu quả.

Đăng Song
Scroll