Hội CCBTP Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Ngãi thuộc cụm thi đua số 8 vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm thi đua trong 6 tháng cuối năm 2019.

Các cấp Hội của 3 Tỉnh, Thành phố đã gắn phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị và phong trào thi đua ở địa phương, động viên CCB vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, nhân dân và quyền lợi hợp pháp của hội viên, các cấp Hội đã tập trung nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo nhiều cách làm mới nhằm đẩy mạnh việc xóa nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi hoàn thành việc xóa nghèo theo tiêu chí cũ, Hội CCBTP Đà Nẵng đã có kế hoạch xóa nghèo theo tiêu chí mới của TP, riêng năm 2019, các cấp Hội quyết tâm xóa nghèo đa chiều cho 68/135 hộ , vận động từ nhiều nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng, hỗ trợ  xây mới, sửa chữa, nâng cấp 9 ngôi nhà cho hội viên. Hội CCB Tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực giảm 178/291 hộ  nghèo, hỗ trợ sửa chữa 15 nhà tạm, xây mới 7 nhà với tổng số tiền 279 triệu đồng. Hội CCB Tỉnh Quảng Ngãi đã xây mới 63 nhà cho hội viên nghèo. Từ nay đến cuối năm, chào mừng Đại hội Hội CCB Tỉnh, các huyện đăng ký vận động 650 triệu đồng xây mới từ 1 đến 2 nhà đồng đội cho hội viên nghèo ở mỗi huyện. Ngoài ra, từng địa phương đã động viên hội viên mạnh dạn vay vốn, lập đề án, tổ chức tập huấn vay vốn, kỹ thuật chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. TP Đà Nẵng có trên 300 doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại thu hút gần 3.600 lao động, phần lớn là hội viên, con em CCB với mức lương ổn định từ 4 đến 6 triệu/tháng. Từ nguồn vốn vay NHCS và quỹ nội bộ lên đến hàng trăm tỷ đồng, CCB Tỉnh Quảng Nam đầu tư mở rộng SXKD, tăng số hộ khá giàu 476 hộ so với năm 2018, giải quyết việc làm mới cho 5.400 lao động. Hội CCB Tỉnh Quảng Ngãi nâng số hộ SXKD giỏi toàn tỉnh lên gần 5.000 hộ. Quá trình SXKD và xóa nghèo, xóa nhà tạm ở các địa phương đã xuất hiện hàng trăm mô hình, việc làm mới có sức thu hút, lan tỏa, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, tạo đà cho việc hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của năm 2019, nhất là tổ chức thành công Đại hội thi đua và kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống vẻ vang của Hội CCBVN.

                                                                                         Tin, ảnh: Nguyễn Phát