Giám đốc: Doanh nhân CCB Nguyễn Thị Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Đường 37, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc,  T.P Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hotline: 0868.828.828 * Website: https://kimchinh.vn

Sản phẩm mới cung ứng cho chuỗi sản phẩm phục vụ nông nghiệp của gia đình FUSA, mong muốn tìm đối tác - nhà phân phối - khách hàng cho sản phẩm BẠT NHỰA PHỦ AO - HỒ mang tên ECOFUSA HDPE.

Các doanh nghiệp CCB muốn đăng thông tin về kêu gọi đầu tư, giới thiệu sản phẩm, liên kết sản xuất trên Báo CCB Việt Nam, xin gửi tới địa chỉ email: ketnoiccb@gmail.com; liên hệ số điện thoại: 0368303616.